Bảng giá của chúng tôi
Bảng báo giá của chúng tôi VNĐ/m2
Dưới 10m2 10 - 50m2 50 - 100m2 100 - 500m2 500 - 1000m2 Trên 1000m2
hiflex
30.000VNĐ 28.000VNĐ 25.000VNĐ 22.000VNĐ 20.000VNĐ 18.000VNĐ
PP
60.000VNĐ 55.000VNĐ 52.000VNĐ 50.000VNĐ
Decal
80.000VNĐ 75.000VNĐ 70.000VNĐ 60.000VNĐ
Giấy ảnh
80.000VNĐ 75.000VNĐ 70.000VNĐ 60.000VNĐ
Hỗ trợ trực tuyến
Hotline: MR: Tuấn0983.686.290
Call: (028) 38.33.43.44
Video clips